KOKO GRAPEFRUIT

KOKO GRAPEFRUIT

Watch the video...

KOKO KANU video

All you need…

  • 50ML KOKO KANU
  • GRAPEFRUIT JUICE OR TING
 

Method…

POUR KOKO KANU IN A HIGH-BALL GLASS ON ICE. TOP UP WITH GRAPEFRUIT JUICE OR TING & STIR. GARNISH WITH A LIME.